Keçmişdən bugünə

Haqqımızda

Bakı Mühəndislik Universitetinin nəznində  altı fərqli adla nəşr olunan jurnallarımızın hər biri Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Atestasiya Komisyasının qeydiyyatındadır. Bununla yanaşı ISSN 2521-635X   Mathematics and Computer Science, ISSN 2521-6376  Mechanical and Industrial Engineering, ISSN 2521-6368  Physics and Astronomy, ISSN 2521-6341  Economics and Administration, ISSN 2521- 6317 Chemistry and Biology, ISSN 2521-6333  Philology and Pedagogy jurnalları Russion Periodical Catalog, Diretory of Open Access Journals, Scholar kimi Beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləndirmə sistemlərində yer almışdır Middle East Virtual Library, Consortium for the Advancement of Academic Puplication, EBSCO, Journal Seek, Genamics, RefSeek, Dspace, Eprints, İndexcopernicus, Google. Jurnalalrın bəzi sayıları Elsever və Tomson Reuter kimi mötəbər indeksləndirmədə dəyərləndirməyə alınmışdır.